“Những gì bạn làm hôm nay có thể cải thiện tương lai”

“Những gì bạn làm hôm nay có thể cải thiện tương lai”
"“Những gì bạn làm hôm nay có thể cải thiện tương lai”"
Châm ngôn cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận