Cuộc sống này thực sự đơn giản nhưng chúng ta luôn làm nó...

“Cuộc sống này thực sự đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm nó trở nên phức tạp”
"“Cuộc sống này thực sự đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm nó trở nên phức tạp”"
Châm ngôn cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận