Chúng ta không nên bỏ cuộc chúng ta không nên đề những khó...

“Chúng ta không nên bỏ cuộc, chúng ta không nên đề những khó khăn đánh bại mình.”
"“Chúng ta không nên bỏ cuộc, chúng ta không nên đề những khó khăn đánh bại mình.”"
Status hay về cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận