Ăn cùng mâm nằm cùng chiếu Muốn nhắn nhủ những người đang là...

“Ăn cùng mâm, nằm cùng chiếu.”
 Muốn nhắn nhủ những người đang là bạn của nhau thì hãy luôn sát cánh bên nhau dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
"“Ăn cùng mâm, nằm cùng chiếu.” Muốn nhắn nhủ những người đang là bạn của nhau thì hãy luôn sát cánh bên nhau dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào."
Ca dao tục ngữ về tình bạn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận